ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ค.ความรู้สู่อาชีพนอกสถานที่ เกาะเกร็ด

สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ นอกสถานที่  ณ เกาะเกร็ด  วันที่  5 ตุลาคม 2562&...

รายละเอียด

...

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2562 {{title}}

รายละเอียด

...

ความรู้สู่อาชีพ 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรน้ำยาล้างจานและสเปรย์ตะไคร้ โครงการความรู้สู่อาชีพ ปี...

รายละเอียด

...

12 สิงหาคม

{{title}}

 รายละเอียด

...

กิจกรรมอาสา ปลูกป่าชายเลน ณ บางปู

ใบสมัครร่วมกิจกรรมอาสา ปลูกป่าชายเลน ณ บางปู {{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562

สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม ครัั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นำสมาชิกไป...

 รายละเอียด

...

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

สอมธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  68 รูป และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแล...

 รายละเอียด

...

ร่วมทำบุญวันสถาปนา มธ. 85 ปี

สอมธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ  85 ปี  วั...

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 48


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@26 ก.ค. 62