ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

สอมธ. กำหนดแจกของขวัญปีใหม่สมาชิก

สอมธ. กำหนดแจกของขวัญปีใหม่ ให้แก่สมาชิก ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ...

รายละเอียด

...

คู่มือหยั่งเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2563

คู่มือหยั่งเสียง คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี  2563 โปสเตอร์เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินก...

รายละเอียด

...

การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า  500 บาท และไม่มียอดเคลื่อนไหวเป็นเ...

รายละเอียด

...

สอมธ. กำหนดหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

คู่มือหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี  2563 {{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. ครบรอบ 47 ปี

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2562 ณ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่

{{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 จำนวน 1,349 ทุน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 3,554,800.00 บาท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2014 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มธ. ศูนย์รังสิต

{{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. จัดพิธีทำบุญ ในโอกาสครบรอบ 47 ปี

สอมธ. จัดพิธีทำบุญ ในโอกาสครบรอบ 47 ปี  เมื่อวันที่  11 กันยายน  2562 ณ สอมธ. ศ...

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 48


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@26 ก.ค.2562