ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

จุลสารประจำเดือน

-จุลสารประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน - จุลสารประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม -จุลสารประจำเดือนเ...

รายละเอียด

...

สัมมนาสมาชิกครั้งที่ 2/2561

สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกครั้งที่ 2/2561 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 รับสมัครสมาชิก 150 คน  &nb...

รายละเอียด

...

โครงการความรู้สู่อาชีพ เพื่อสมาชิก ประจำปี 2561 ( 4 หลักสูตร)

โครงการความรู้สู่อาชีพ ประจำปี  2561 4 หลักสูตร   ประกาศรายชื่อก๋วยเตี๋...

รายละเอียด

...

มอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2561 สอมธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  256...

 รายละเอียด

...

รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี 2562

สอมธ. รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี  2562 7 ตำแหน่ง 7 คน  1.  ประกาศรับสม...

 รายละเอียด

...

เงินกู้ปันผล

เงินกูุ้ปันผล สูงสุด  80 %   {{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

มอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2561 สอมธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  256...

 รายละเอียด

...

สายใยไม่เกษียณ... ดังกันและกัน

สอมธ. จัดงานเลี้ยงรับรองแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง สอมธ. ถือว่าเป็นบุค...

 รายละเอียด

...

ผ้าป่าวัดจันทร์มณี

สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมครั้งที่ 2/2561 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินไปสมทบทุนสร้างอุโบ...

 รายละเอียด


วีดีโอ


ผ้าป่าวัดจันทร์มณี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 47


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@7 ส.ค. 60