ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท ...

รายละเอียด

...

สอมธ. เปิดให้บริการตามปรกติ ในวันที่ 17-24 ตุลาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

...

เงินกู้ปันผลสูงสุด 80 %

{{title}}

รายละเอียด

...

สอมธ. ครบรอบ 47 ปี

{{title}}

 รายละเอียด

...

การประกันอุบัติเหตุ (รายชื่อโรงพยาบาล)

รายชื่อ โรงพยายาล กรุงเทพและปริมณฑล รายชื่อ  โรงพยาบาล ภาคกลาง รายชื่อ โรงพยาบาล ...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

สอมธ. จัดพิธีทำบุญ ในโอกาสครบรอบ 47 ปี

สอมธ. จัดพิธีทำบุญ ในโอกาสครบรอบ 47 ปี  เมื่อวันที่  11 กันยายน  2562 ณ สอมธ. ศ...

 รายละเอียด

...

สอมธ. จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562

สอมธ. จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จ.สมุทรปราการ เมื่อวั...

 รายละเอียด

...

สายใยไม่เกษียณ... ดั่งกันและกัน วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์

{{title}}

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 48


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@26 ก.ค.2562